Mijn trouwring is bijna ordinair te noemen, zilver met een ieniemienie diamantje erin, of in ieder geval iets dat glinstert, met aan de binnenkant de datum gegraveerd 14 februari 2006, twee weken na onze eerste date en LOML voor het eerst zei “ik hou van je. Ik hou echt van je”.

We zaten tegenover elkaar, weet ik nog wel, op de gele bank, we hielden elkaar vast, we keken elkaar aan in de ogen. “Ik wil je iets zeggen”, zei hij, “maar misschien is het te snel”, en ik zei “nee zeg het maar, want ik voel het ook”, en toen zei hij “ik hou van jou. Ik hou van jou”. …

About

Desbz

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store