(het was gisteren een lange vermoeide dag. Er spelen wat dingen hier prive en dat heeft z’n uitwerking op de kids, en dus ook op mij, of misschien wel andersom, in ieder geval: iedereen is moe, verveelt zich of is vervelend. Ik ben even helemaal klaar met het verzorgen van en ben echt heel moe. Dus ik moet even zoeken naar 3 lichtpuntjes).

  • pavlova maken voor LOML, hij is er gek op en het was gisteren vaderdag. Dus we maakte pavlova met aarbeien en slagroom en hij kreeg de liefste kadootjes van de kids. Sokken waar nr3. op getekend had, een papieren knuffel (tja) van nr1. en een boekje van nr2. En ik vond het heel fijn dat de school en psz ook gedacht had aan moederdag (toen was het nog corona quarantaine), dus ik kreeg onder andere een “kusjespas” van nr3. Altijd handig
  • een powernap doen van 15 minuten.
  • in de namiddag nog even naar een natuurgebied in de buurt met een groot plas waar de kids zich vermaakten

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store