• extra vroeg met nr3. op pad, wat is het ook een heer-lijk kind. Ik kan zo van hem genieten in alles wat hij doet. Hoe hij lacht. Hoe hij steeds meer begint te kletsen. Hoe hij danst. De ondeugende blik in zijn ogen. Zijn woeste wenkbrauwen die naar beneden gaat als hij huilt. Als hij bij mij op het aanrecht zit als ik sta te koken. Nr3. is echt een bundle of joy van iedereen. Regelmatig doet/zegt hij iets grappigs, waarbij we elkaar allemaal aankijken en er om moeten lachen.
  • de heerlijke pannenkoeken van mijn zusje.
  • meer plannen maken voor het nieuwe huis.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store