Ik wil even iets kort zeggen over de zine, echt heel kort, want ik ben er nog volop mee bezig.

Ik ben namelijk bezig met een zine, ik ga nog volop uitleggen wat dit precies is, maar je kan het ook altijd even google-en en ik vind het zo leuk om hiermee bezig te zijn. Het wordt een kleine zine, 6 korte stukjes over de liefde, en ik wil deze zine ook verkopen. Dat vind ik eng, spannend, maar wat je eng vindt moet je ook maar gewoon doen (zei ik van de week heel stoer tegen mijn oudste zoon toen hij in een boom wou klimmen).

Nou heb ik even in mijn stats gekeken, en op mijn hoogtepunt heb ik 48 readers. 48 mensen die mijn medium lezen, ik vind het nogal wat. Ik krijg niet vaak reacties, en ik wil even echt benadrukken, echt, echt, dat ik het daar echt niet om doe, en dat het ook absoluut geen verplichting is, maar ik ben wel benieuwd wie een zine van mij zou willen kopen (voor 2,50 trouwens heb ik besloten).

Tot zover dit korte stukje over de zine.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store