• regen! We zaten heerlijk binnen, in ons nieuwe huis, en daarna de geur van het gras, van buiten. Heerlijk.
  • even langs mijn schoonzusje, knuffelen met mijn neefje. Genieten ook, hoe ze zo leuk samen speelden, nr3 en hij.
  • de prachtige film Nadie sabe que estoy aqui zien op Netflix in de avond met LOML.
  • een beetje soort van vaste prik is het geworden. Dat ik zaterdag mijn zusje app “morgen pannenkoeken?”, en zij dan de lekkerste pannenkoeken bakt bij mijn ouders en wij daar met z’n allen heerlijk van genieten
  • 20 minute booty workout, ka-pot, maar toch lekker.
  • we hebben een Jura koffiemachine en man wat is de koffie daarvan lekker. Genieten.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store