• een ontzettend fijn dagje met alleen nr3, want zijn broers sliepen bij mijn schoonouders. Het geeft net even wat rust.
  • ons nieuwe huis (ja! we gaan verhuizen! ), ook daar namen we gisteren weer even een kijkje. Wat hebben we er zin in!
  • een verassend leuk gesprek met de buurman die ik zo af en toe zie. Maar elke keer als ik hem zie gaan we op 1 of andere manier de diepte in, en wat hou ik daarvan. Geen oppervlakkigheid, gewoon de dingen waar we mee zitten (hij dan vooral), en dit keer ging het over mijn lievelingsonderwerp DE LIEFDE, en toen zei hij op een gegeven moment “im a sucka for love”, en ik zei alleen maar oh ik snap zo goed wat je bedoelt.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store