Permission to do absolutely nothing. Savasana posture.

Ik lig op de grond.
Mijn schouderbladen onder mij.
Mijn voeten zo wijd als de yogamat.

Ik herinner me dat mijn chiropraktor zei dat het altijd goed is om je voeten rechtop te houden, in plaats van ze te laten hangen.

Mijn handen liggen naast me, palm omhoog.
Ik voel me weerloos.
Kwetsbaar.

Mijn ogen heb ik dicht.
In ayahuasca houding zou je nu alles kunnen ontvangen.
Engelen.
Demonen.
Zwarte monsters.
Kleurrondjes, alles door elkaar.

Ik durf niet.
Het liefst wil ik mijn handen op mijn buik.
Op mijn hart.
Dicht bij me.

Ik adem in.
Adem uit.
Diep.

Ik doe niets vandaag. Nee, ik ga ook niet in de aanval.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store