• een ontzettend rustige fijne ochtend met alleen nr3. Stukje fietsen. Mooi speeltuintje tussen de weilanden. Even wandelen. LOML en ik zeggen regelmatig tegen elkaar “wat is dit voor joch” over nr3. Hij is ontzettend cute, zo lief, hij heeft een heerlijke kop en alles wat hij doet of zegt, we genieten met z’n allen echt intens van hem
  • vlak voor het slapen gaan met z’n allen bij nr2. in bed liggen en elkaar kietelen. De jongens eerst mij kietelen en vervolgens allemaal kusjes op mijn gezicht van nr1.
  • mijn nieuwe armbandje van hele mooie maansteentjes, ik vind de kleuren zo mooi, ik blijf er maar naar kijken.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store