• de beste keus die ik maakte begin van de week is mijn moeder vragen of ze woensdag wou komen ipv vrijdag. Woensdag is best een drukke dag, maar ik had ook gewoon geen zin om alleen met 3 kids naar judo te gaan, te wachten, weer op te halen, en die hitte, en ugh. Dus mijn moeder was er gisteren de hele dag en het was echt zo gezellig. Ik had tijd om wat bij te schrijven voor mijn boek, bij te slapen, en we gingen naar een klein strandje in de buurt, dichtbij judo ook. Beste keus ooit.
  • gezellig bijkletsen met mijn moeder. Familienieuwtjes doornemen, roddelen over mijn zusje (ha!), genieten van de kids.
  • terug naar huis, van school, vraag ik altijd aan de kids hoe de schooldag was. Nr1. is altijd vol met verhalen. Gisteren ook, hij vertelde over iets dat was voorgevallen en hij eindigde zo grappig met iets. Later vertelde ik het aan LOML en we moesten er zo om lachen. De hele avond herhaalden we het aan elkaar wat hij precies zei (sorry, ik kan het wel hier gaan beschrijven wat het was, maar het is een beetje “je had er bij moeten zijn”, dingetje).

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store