we kunnen niet allemaal burn out coach worden

wow. just wow. het jaar is nog maar net begonnen en ik heb alweer een huge, vooral confronterende, eyeopener gelezen.

namelijk dit stukje. gaat dus over dat er mensen zijn die dan in een burn out zitten of een depressie of een ander ontwakeningsproces en die dan ook een coach willen worden. en andere mensen willen helpen. want ze weten er zoveel van immers: die eigen levenservaring, en al die boeken die ze hebben gelezen, en misschien eens een cursus en vaak zeggen ze ook “het helpen van mensen heeft toch altijd in mij gezeten”.

the thing is: ik herken dit. sterker nog: ik ben dit misschien nu nog steeds. in het stukje beschrijft lianne dat ze ook de zogenoemde selfhelpcoach zat uit te hangen bij haar vriendinnen. die dan met 1 of ander probleem zaten en zij dan meteen zei “ja, maar dat is toch een stukje angst van jezelf he”.

omg, ja! dit ben ik!

stom dus. heel stom. ten eerste: kunnen we natuurlijk niet allemaal burn out coach worden. alsjeblieft niet. sterker nog, ik durf wel eerlijk te zeggen dat dit dus ook een soort ego dingetje is. kijk mij, ik ben zo gegroeid en ben in zo’n energetisch proces geweest, LAAT MIJ JOU HELPEN!
ja, dat doe ik ook.

neen, des.

kappen daarmee.

het is een pijnlijke confrontatie dit. en hoewel ik geen coach wil worden, nee dat nooit, zie ik wel en om me heen, en realiseer ik me dat zelf nu ook: ik wil zo graag helpen. ik wil zo graag adviseren. en ik wil zo graag zeggen: je moet gewoon niet bang zijn. terwijl, dat is niet aan mij. en bovendien: zo makkelijk gaat dat ook niet, je angsten loslaten. ja dat weet ik ook.

ik moet gewoon luisteren. en niet oordelen. niet met advies klaar staan.

moeilijk wel.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store