Wat een heerlijk stukje dit, om een paar redenen. Ik vind het altijd leuk om meer te lezen over mijn favo bloggers, als in: wat doe je in je vrije tijd, je baan, je huis, de relatie met je ouders, ja ik wil alles weten. En ik vind het super interessant om nu eindelijk eens te weten wat je echt doet. Want heel oneerbiedig dacht ik over studentendecaam “een beetje studenten motiveren”, maar het is dus veel meer dan dat. En oh, ik dacht dus daar over omdat ik in mijn 2 hbo opleidingen (eentje niet afgemaakt ) nooit een goede studentendecaan heb meegemaakt. En dat was echt een gemis, realiseer ik nu. Misschien is het ook iets van de laatste jaren hoor, want ik spreek dus zeker wel over 10 jr geleden. En ik denk dat ik veel meer uit mijn studie had kunnen halen als ik daar wat hulp bij had gekregen van een studentendecaan.

Maar leuk zo’n stukje Li, geef ons meer!

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store