Wanneer je het schrijven mist,

begin je gewoon weer. Waar het ook is. Wanneer het er is. En ik mis het, de afgelopen dagen. Het schrijven. Iets noteren, iets delen. Er is weer wat inspiratie. Er komen momenten voorbij, in mijn hoofd, dat ik denk: ja, hier vind ik iets van. Hier wil ik iets over schrijven.

Ik schrijf. In mijn notitieboekje. In mijn hoofd. Op mijn laptop. Online. Het bloggen heb ik stopgezet. Ik wil opnieuw beginnen. Geen blog, geen gezeik met lay outs, niets via social media. Gewoon stukjes typen, online zetten, en klaar. Schrijven.

Toevallig kreeg ik gisteren een mailtje van Nikki Dekker . Zo af en toe schrijft zij nieuwsbrieven. Is dat iets, dacht ik toen. Dat ik zo af en toe een nieuwsbrief schrijf, een stukje tekst, iets leuks, voor de echte fans, voor zij die willen.

Mijn ego dacht natuurlijk: ja daag Des, want daar zitten mensen op te wachten zeker.

Dus, dan maar toch Medium.

Hallo.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store