Vrouwen uit mijn leven

Mijn schoonmoeder die vertelt hoe zij het had met haar drie kinderen, de verhalen horen hoe mijn man was vroeger als klein kind en daar een beeld van vormen en vergelijken met hoe hij nu is.

Een brief van 1 van mijn beste vriendinnen krijgen met mooie liefdevolle woorden.

Als ik sorry app naar mijn beste vriendin R. omdat ik zo afwezig ben de laatste tijd en zij alleen maar terug appt “geen sorry!”.

Dm’s met vrouwen die ik, sommige al jarenlang, volg op instagram waar we het over racisme hebben, over hoop in de wereld, over het soms zo zware moederschap.

Een gesprek met een moeder-vriendin waar ik iets nieuws van leer, oh ik hou zo van nieuwe eye openers over het moederschap, zeker van kersverse mama’s, toe maar, denk ik dan, leer jij mij ook iets nieuws.

Appen met vriendinnen over in welke cyclus we zitten, naar aanleiding van dit fantastische boek, dat ik laatst heb gelezen.

Because we carry helpen met het verzamelen van slaapzakken, al die vrouwen die meedoen, die mee helpen, omdat we allemaal maar aan 1 ding denken: die andere vrouwen, die moeders, zo ver weg op Lesbos, wij denken aan jullie. Wij leven mee.

Gelijkenissen zien in mijn moeder, opeens weten waarom mijn angsten soms zijn zoals ze zijn.

Appen met mijn hulpmoeder voor het vrijwilligerswerk dat ik doe, en zij terug appt “Godd bless you”.

Gisteren in de auto, niet heel toevallig brown skin girl van Beyonce op de radio, dacht ik aan al die mooie verhalen van en door vrouwen. Wat er gebeurd als vrouwen zich kwetsbaar opstellen. Wat voor mooie dingen gebeuren als vrouwen elkaar helpen. God, wat ben ik trots om een vrouw te zijn.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store