vrouwen uit mijn leven

ik doe mee aan een hele leuke cursus, namelijk “de vrouwen uit mijn leven”.

Het gaat over dat iedereen wel vrouwen in haar leven heeft gehad waardoor je gevormd bent. De cursus gaat dieper in op welke vrouwen dit dan zijn en hoe zij inpact hebben gehad op mijn leven

Ik ben net begonnen maar ik vind het nu al geweldig. De opdrachten, de zoom meetings, ik heb nog maar een meeting gehad, maar toch. Die herkenbare verhalen die je hoort, dat elke vrouw haar eigen verhaal heeft, ja het is digitaal, toch voel ik dan al een soort van zusterband, een connectie van vrouwen onder elkaar, we delen dit, we zijn hier voor elkaar. Mooi is dat.

Wat wil ik met de cursus, vroeg ik mezelf af. Ruimte durven nemen, schreef ik op. Ik denk nog, te vaak in mijn ogen, oeh Des, hou je in. Praat niet zoveel. Praat niet zo hard. Doe netjes. Gedraag je wat meer als een vrouw.

En ik wil dat niet meer. Ik wil helemaal comfortabel zijn met mijn vrouw-zijn.

De opdracht van deze week is in ieder geval al behoorlijk confronterend op allerlei vlakken (misschien hier later meer over). Tot nu toe heb ik mijn moeder gekozen als vrouw om verder op in te zoomen.

Verder nog een oud-buurmeisje van mij, samen met een andere oud vriendinnetje en een ex-collega. Deze vrouwen zijn eigenlijk 1 persoon voor mij, het waren niet de leukste vrouwen uit mijn leven. En ik denk dat ik ook mijn oma ga kiezen (heeft de oorlog meegemaakt, in jappenkamp gezeten), ze paste vroeger veel op ons en heeft ook enige invloed gehad op mijn leven.

Hoe dan ook, deze cursus was een klein kadootje voor mezelf nav de verkoop van mijn boek. Ik heb zin in de komende lessen en ben benieuwd naar de volgende opdrachten!

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store