Ik ben gek op vrouwen. Ik adoreer de vrouw. Ik hou van de vrouw.

Dit klinkt alsof ik de zoveelste vrouw ben die biseksueel is, maar ik geloof niet dat ik dat ben. Ik zou nooit een relatie met een vrouw kunnen hebben. Een relatie zoals die bedoeld is bedoel ik. Ik geloof dat ik daar net weer te hetero voor ben.

Maar toch, de vrouw. Ik vind vrouwen unieke mooie zielen en ben er trots op dat ik zelf een ben. De kracht van de vrouw, hoe sterk een vrouw kan zijn, hoe een vrouw in staat is om een baby te dragen en te baren, dat unieke moeder gevoel: zoveel respect. En zoveel dankbaarheid ook. Ook de zachtheid van een vrouw vind ik mooi. Zachte haren, zachte huid (mijn man zegt ook regelmatig tegen mij “wat ben je zacht!”, en dat vind ik zo’n mooi compliment en ik snap het ook wel want een mannenhuid is vrij stug. Hard. Mannelijk).

Maar ook een zacht karakter. Een zacht…zijn. Een zacht bewustzijn. Ja heust, ook die “harde vrouwen” out there, die fel durven te zijn, ook zij hebben iets zacht in zich. Dat zachtheid, dat milde, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar het is precies dat wat een vrouw een vrouw maakt, geloof ik.

Ik kijk graag naar vrouwen. Vrouwen vallen mij altijd en overal op. Vandaag nog, toen ik boodschappen ging halen. Ik stond in de rij voor de kassa, ik keek om me heen, en naast mij stond een vrouw, ook in de rij. Er was iets in haar gezicht, of misschien wel haar haren die zo mooi gekruld waren met een band erom heen, dat in combinatie met haar verder vrij casual outfit, ze viel mij op. Ze had donkerbruin haar, een vrij licht gezicht. Iets in haar gezicht vond ik volwassen overkomen, al kan ik het ook begrijpen als ze toch jong was. Maar haar hele uiterlijk, haar uitstraling, heel mooi.

Soms, als ik teveel in mijn hoofd zit, te streng voor mezelf ben, te hard, teveel eis, denk ik weer aan de daime ceremonie die ik eens had met alleen vrouwen. Zo ontzettend sterk. Zo krachtig. Maar vooral: zachtheid. Mild. Het is precies die blik, die zachte blik, die zachtheid die ik dan op dat moment nodig heb.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store