• dat iemand op instagram zei “ik vind je echt prachtig”, en ik werd daar zo blij van. Ik vind dat we echt meer tegen elkaar moeten zeggen hoe mooi we elkaar vinden. Niets mis mee.
  • de warme knuffels en natte kusjes van nr2. Hoe ik zijn gezicht in mijn handen neem en zeg dat hij nooit op moet geven, en hoe hij dan knikt en mij een knuffel geeft
  • Law&order: wat mij betreft echt de beste tv serie ooit, en niet voor niets want hoelang bestaat dit al? Ik kijk niet trouw, het wordt altijd op zo’n ontzettend laat tijdstip uitgezonden, maar lang leve ziggo on demand.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store