• ik las laatst weer eens in het boek “Rise sisters Rise”, van Rebecca Cambell, en daar stond een mooie opdracht in. Schrijf een mooie brief aan jezelf waarom jij er aan toe doet. Waar je krachten liggen, je talenten, de mooie dingen aan jezelf. Moet 4 pagina’s zijn. En dan hardop voorlezen, opnemen, en elke dag, 3 weken lang aan jezelf voorlezen. De audio luister ik nu al een paar dagen achter elkaar, soms in de ochtend, soms in de middag tijdens het mediteren, of na het sporten, en hoewel het elke keer toch wat onwennig klinkt in het begin, eindig ik met een glimlach. Ik schrijf in mijn brief op het laatst “wil je weten hoe goed je het echt doet Des? Kijk dan naar die 3 mooie zielen die je gebaard hebt, dan zie je het pas echt”. Elke keer als ik dat hoor denk ik ja, het is gewoon ook zo. Ik doe het prima.
  • er gebeurd nu ontzettend veel in de wereld, en dan heb ik het natuurlijk over #blacklivesmatter. Ik ben nu vrij veel actief op instagram, maar ik merk dat ik daardoor de mooiste gesprekken krijg. Van lezers die het waarderen dat ik er zo eerlijk over ben en dat ik ze laat denken over white privilege. Ik vind het 1 van de mooie kanten van social media
  • deze hamburger die elke keer in de smaak valt als ik het voor de jongens hier thuis maak.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store