Een hele tijd geleden, toen ik nog geen kinderen had en geen slaapgebrek, las ik het boek the secret. Veel te amerikaans weet ik nu, ik geloof best in de wet van de aantrekkingskracht maar er zijn tig betere boeken daarover te lezen, maar wat ik toen wel deed was een visionboard maken.

Dat doe ik zo af en toe. Wat plaatjes uitzoeken op Pinterest (is altijd leuk om te doen), er een collage van maken, maar vooral natuurlijk: wat voor doelen heb ik? Wat wil ik bereiken? Wat is realistisch en haalbaar? En waarom wil ik dat?

Ik heb vaker geschreven, echte doelen heb ik niet. Ik vind het leuk om te bedenken “goh, zou ik best eens ooit willen doen/hebben” en soms blijft het bij dromen (en daar is niets mis mee) en soms weet ik ook dat ik gewoon vertrouwen moet hebben dat het ooit wel op mijn pad komt. Het komt allemaal wel, dat is wat ik vaak denk. Nu is nu, dan is dan.

Maar goed, het is wel leuk om zo’n visionboard te maken natuurlijk. Zo poste ik deze visionboard op mijn instagram anderhalve maand geleden:

Image for post
Image for post

Ik dacht er vandaag even aan en toen realiseerde ik me dat er, anderhalve maand later dus, best al wat stappen zijn gemaakt.

Zo heb ik uiteraard die zine al gemaakt. Ik ben erachter gekomen dat de muziekjuf van de school ook priveles geeft, en ze is ook nog eens een hele leuke vrouw, dus haar heb ik gevraagd of ze mij vanaf oktober ukelele wilt leren spelen. Ik heb me aangemeld bij een vega kookgroepje, ook dat vind ik heel leuk. De balans is aardig de afgelopen weken.

Goed, die ring van Karolin van Loon heb ik nog steeds niet, maar daar moet ook aardig wat voor gespaard worden. Mijn pr squats heb ik nog niet verbeterd, ik heb mijn pr niet veel gezien afgelopen weken, daarover later meer.

Hier mijn nieuwe visionboard:

Ik vind het ergens best spannend om dit hardop uit te spreken, en hier neer te pennen, maar ik ben erachter gekomen dat ik dus heel graag juf wil worden. Dit is best een lange termijn doel, want voordat nr3. nog niet op school zit (nog 2 jaar) gaat het nog niet gebeuren. Ik wil me dan ook echt focussen op de deeltijd opleiding, en op dit moment is het daar te druk voor bij ons thuis. Geeft niets. Ik schrijf het op. Het komt wel.

Mijn beste vriendin en zusje en ik sparen elke maand een vast bedrag per maand en wij willen volgend jaar heel graag naar new york.

Verder komt er natuurlijk een zine 2. Wanneer weet ik nog niet, ik wil het eerst een beetje laten zakken, wat inspiratie opbouwen, tijd vinden om weer stukjes te schrijven.

Verder de rocky ring purple van karolin van loon, die wil ik dus echt heel graag. Prachtig is de ring. Ik dacht: ik zet de doel nog duidelijker op mijn visionboard haha. De ring kost 2600 euro (ja dat is geen 0 teveel) en zal dus ook het duurste zijn wat ik ooit heb aangeschaft in mijn leven. Ik wil hier heel gericht en vooral verdiend voor sparen.

En verder wil ik mijn sport routine wat meer upspicen. Ik sport het liefst 4 keer per week. Doordat LOML het nu zo druk heeft op werk, ik weinig oppas heb mag ik al blij zijn met 1x in de week. Dat is ook goed natuurlijk, maar ik mis het sporten serieus. Nr3. gaat straks naar peuterspeelzaal dus hopelijk heb ik dan meer tijd om te sporten.

Verder realiseerde ik me tijdens het maken van deze visionboard dat ik al veel dingen doe die ik ook wil doen. Zo wou ik lezen erop zetten, maar dat doe ik dus al. En schrijven, maar ook dat doe ik al. En dat is dus ook zo fijn aan zo’n visionboard, je realiseert je opeens dat je dus best al een mooi leven hebt.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store