Image for post
Image for post

Dat las ik eens ergens op instagram. Vier je successen. Je hebt een doel, je hebt het bereikt en dan weer door. Een nieuw doel, een beter doel. Vaak staan we niet stil bij de mooie dingen die we al bereikt hebben.

Toen ik vorig jaar besloot om echt een boek te schrijven maakte ik daar een planning voor. Hoeveel woorden, waar wil ik over schrijven, hoe ga ik het aanpakken. Totdat ik dus bovenstaande las. Ik realiseerde me dat ik mijn zine vergat. Mijn zine, waarvan ik dacht: ok als er ook maar 1 iemand is die het wilt kopen, dan ben ik al blij.

Ik vergat het succes, ik vergat hoe mooi ik het afgerond. Vier je successen, en hoe zou ik het dan moeten vieren?

Al heel lang wou ik een nieuwe tattoo, maar het kwam er maar niet van. Ik had geen tijd, of de tatoeerders hadden een drukke planning en zo liep het al een paar maanden verder. Op instagram kwam ik Cindy tegen en ik vind haar ontwerpen zo mooi. Ik besloot haar te volgen.

Mijn zine zou er nooit zijn gekomen zonder kwetsbaarheid. Kwetsbaar te durven zijn. Ik weet nog dat ik een vriendin vertelde dat ik het wel spannend vond om mijn zine de wereld in te sturen. Dat geloof ik, zei ze, want je hebt er je hart in gelegd.

Dat was waar. Maar doordat ik mezelf kwetsbaar durfde op te stellen kreeg ik ook de mooiste reacties op mijn zine. En kwetsbaar kunnen zijn, dat vereist ook kracht. Dat vereist dapperheid. Door kwetsbaar te zijn bij de mensen om mij heen, en ook zeker hier op Medium, durven mensen, zo wil ik graag geloven, ook kwetsbaar terug te zijn. En vanuit daar bereik je veel meer. Echtheid. Geen oppervlakkigheid. Eerlijkheid.

(overigens: hoe dapper is Nikkietutorials op dit moment?? I mean, come on. Ik vind haar zo sterk, juist omdat ze dus kwetsbaar durft te zijn).

De mimosa bloem staat voor kwetsbaarheid. Ik vind het ook een prachtige bloem, met die groene blaadjes en die bolletjes eraan vast.

Dat werd het dus. Ik riep altijd heel hard dat ik nooit kleur tattoo’s zou nemen, dat zou vast niet mooi worden op mijn ietwat getinte huid, maar bij Cindy is het bijna zonde als je dat niet zou doen.

Ik vind al mijn tatoeages mooi, maar ik denk toch wel dat deze (voor nu in ieder geval, ha!) echt mijn lievelings is.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store