Als iedereen zou zeggen dat de lucht groen is, dan zou ik daarin meegaan. Ja, de lucht is groen, nee, verrek zeg, ik zie het nu ook.

Ik ben altijd al een meeloper geweest, geen duidelijke mening, ik ga met de groep mee. Wat jij wil. Maakt mij niet uit. Ik vind het goed.Ik vind alles prima.

Ik ben dus eigenlijk de meest perfecte persoon om in je groep te hebben, zo wil ik graag denken, maar na al dat “ja, ik doe wel wat jullie willen”, weet ik niet zo goed wie ik dan wel ben.

Wie is Des, wie is ze?

Ik weet het niet zo goed. Ja, ik ben een moeder, en ja ik ben een schrijfster, maar waar sta ik voor, wie wil ik zijn, en wie ben ik dan echt?

Nog steeds vind ik het moeilijk om mijn eigen mening te vormen. Ik versmelt zo met de anderen, ik doe wel wat jullie willen, vind ik niet erg, nee, echt niet.

Misschien, zei mijn liefde, vind je het ook echt niet erg. Het is toch ook niet erg om gewoon te vragen wat anderen ervan vinden,en dan doe je toch gewoon mee?

Maar dan denk ik, mijn liefde, hij kan dat zo makkelijk zeggen, want hij heeft een sterke persoonlijkheid, hij weet heel goed wat hij wil en wat hij niet wil en is niet bang om te beargumenteren waarom wel en waarom niet, en ik, ik verlies daarin.

Je moet het niet zien als verliezen, zegt hij dan, het is geen wedstrijd.

Maar soms denk ik, jawel, het leven is toch een grote wedstrijd, wie is de winnaar en wie de verliezer?

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store