Rimpels in haar gezicht.
Mondhoeken naar beneden.
Haar haar in slagen maar het ziet er altijd nat uit. Gel misschien. Of mousse, ik weet het niet.
Praktisch gekleed. Een warme jas, altijd een spijkerbroek, platte laarzen.
Een schoudertas.
Je ziet haar en weet: dit is het type niet lullen maar poetsen.

Soms zie ik haar in de wijk hardlopen.
Toen ze nog vlakbij mij woonde zag ik haar altijd net een paar meters voor ons lopen als ze ook haar 3 jongens naar school bracht.
De laatste tijd zie ik haar niet zo vaak meer.

Ik vind haar een beetje arrogant, hoor ik van andere vrouwen. Ze mag ons volgens mij niet, zegt een andere vrouw.

Ik vind haar niet arrogant. Ze heeft een muur om haar heen, dat merk ik ook wel, maar ze is duidelijk, ze geeft je taken waar nodig is, en bedankt je achteraf altijd. En ze doet zoveel.

Vandaag ga ik met haar boodschappen doen. Ik probeer een praatje onderweg te houden. Hoe gaat het, koud he, wat doe je met de feestdagen.

Je bent verhuisd of niet, vraag ik haar dan. Ik zie je nooit meer op weg naar school. Klopt, zegt ze, ik woon nu daar en daar. Oh nog wel in de buurt, zeg ik, beviel je oude huis niet?

Stilte. Nouja, zegt ze, we liggen in scheiding. Oh sorry, zeg ik, wist ik niet.
Je hoeft geen sorry te zeggen hoor, zegt ze.

Dus je ex woont nog in de oude woning, vraag ik dan. Nog wel zegt ze. En dan zegt ze, ik moest er wel uit. Er was sprake van, nou ja, wat geweld, dus ik kreeg urgentie op een woning.

Ik vraag niet verder. We hebben het over de kinderen, ja ik ook 3 jongens, ja goh druk he, ja maar de tijd gaat zo snel he, ja en, en, en.

Thuis laat het mij niet los. Arrogant is ze, ze mag ons vast niet, ze groet nooit, dat is wat je denkt als je haar ziet.

Ik heb vandaag haar kant van het verhaal gehoord. Ik snap nu die muur. Ik snap nu haar zakelijke benadering met mensen. Dat ze niet veel zegt, behalve waar het nodig is.

Zie je nou wel, dacht ik, iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. Iedereen is waarom hij of zij is. Er is altijd een reden voor. De kunst is om dat te weten, zonder dat je die reden perse te kennen. Ik ga hier mijn best op doen.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store