Vergeef me (ik denk dat dit ook weer over de liefde gaat eigenlijk)

In de wijk waar wij wonen, zijn ook veel expats. De universiteit en de hogeschool is op loopafstand van de wijk, dat is wel zo handig. Je hebt er van alles wat: chinezen, duitsers, indiers en indonesiers. Van vooral die laatste groep leer ik steeds meer mensen kennen.

Die expats blijven natuurlijk niet lang. Ze studeren of werken hier tijdelijk en dan gaan ze weer terug. In de tussentijd heb ik al afscheid genomen van drie Indonesische gezinnen, kinderen die hier zijn geboren, die al vloeiend Nederlands spreken en die weer terug moesten naar een voor hun onbekend land. Dat klinkt zielig, maar dat is het natuurlijk niet echt. Expats zijn geen vluchtelingen. Deze mensen zijn goed geschoold, hebben een goede baan daar en een woning plus al hun familieleden.

Een keer zat ik bij een indonesische vrouw thuis, de volgende dag zou ze teruggaan naar Indonesie. Toen ik naar huis ging kreeg ik een warme omhelzing. In het indonesisch zei ze “vergeef me voor alles wat ik fout heb gedaan”.

Ja wij indonesiers hebben oog voor dramatiek, ik weet het. Maar vandaag had ik het ergens over met mijn schoonmoeder. Haar van oorsprong marokkaanse vriendin ging naar Marokko voor vakantie, en die zei tegen haar bij het weggaan “vergeef me , voor alles wat ik fout heb gedaan”.

Het klinkt misschien ook wel…tja.. dramateus, groot, en wat heb je dan verkeerd gedaan, zou je kunnen denken. Maar bij onze cultuur is het heel normaal om dat te vragen.

Vergeef me voor alles wat ik fout heb gedaan. Als ik je hebt gekwetst. Als ik iets verkeerd heb gezegd. Maaf ya kalau ada sala.

Als wij op vakantie gaan naar Indonesie en vervolgens weer terug naar Nederland gaan is dat ook altijd wat we bij het afscheid tegen familie zeggen. Vergeef me. Maaf ya. Sorry.

De bedoeling daarachter vind ik echter zo mooi. Want je weet natuurlijk nooit wat er gebeurd. In de reis terug naar huis. Onderweg. Stel dat er een ongeluk gebeurd en je komt te sterven dan heb je in ieder geval vergiffenis aan je naasten gevraagd. En als je vergeven wordt door je naasten dan ga je ook met een schoon hart naar de hemel, voor gelovige moslims een groot goed natuurlijk.

Vergeef me. Maaf ya kalau ada sala. Het is eigenlijk een prachtige manier om te zeggen “ondanks alles wat ik verkeerd heb gedaan, heb me lief. Heb me alsjeblieft lief”.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store