Het is herfst. Ik wil alleen maar met rust gelaten worden en tegelijkertijd word ik ook zo aanhankelijk als een spinnende poes. Gef mij de bevestiging dat ik het goed doe plz. Omhels me. Knuffel me. Ik word moe van mezelf en probeer daarom ook te bedenken hoe ik hier het positieve uit kan halen. Ik weet inmiddels dat ik in de lente&zomer volop energie kan zitten, maar dat dat ook het gevaar kan zijn: teveel plannen, teveel doen, teveel willen.

Ik besluit daarom zaterdag, na een heerlijke yoga sessie die ik heb opgeëist thuis, affirmaties voor mezelf op te schrijven. De mooiste vind ik: ik ben een zachte strijder.

Over yoga gesproken, ik vind het echt zo fijn. Gisteren zelfs samen met LOML gedaan, ik heb heust niet een beetje moeten lachen hoe hij half in pigeon pose zat. Als de sportscholen weer open gaan “moet” ik dit erin houden, het is gewoon ontzettend goed voor mijn lijf.

Het sneeuwt ( nog steeds in Groningen).
Op instagram zag ik een grappig plaatje van een cirkel dat laat zien hoe sneeuw met kinderen gaat. Het gaat als volgt: kinderen zien sneeuw. Kinderen worden hyper enthousiast. Kinderen doen warme kleren aan, kunnen niets vinden, moeder moet alles zoeken. Kinderen gaan naar buiten. Na 10 minuten gaat er iets mis (een sneeuwbal in gezicht. Het is koud. Iemand is uitgegleden). Kinderen willen weer naar binnen. Natte laarzen, jassen, en kleren op de vloer. Mama mag alles opruimen.
Het is allemaal precies wat er net gebeurd is.

De scholen gaan weer open. Goed? Ja, heel erg. Fijn voor iedereen, de kinderen, de ouders. Tegelijkertijd kreeg ik afgelopen vrijdag een nieuwsbrief van de school met zoveel mits-en en maar-en, dat ik bijna denk dat het thuis blijven toch nog beter is.

Nr3. wordt nog steeds elke nacht wakker en schuift dan in zijn slaapzakje naar ons toe om tussen ons in te liggen. Gezellig.

Ik heb voor het eerst sinds maanden geen boek om te lezen, alles heb ik uit en ik wacht op de reserveringen van de bieb. Het voelt een beetje…raar.

Zijn er ook nog leuke dingen dan? Nr1. wordt deze week 8 jaar en we vieren een klein kinderfeestje met als thema “de lockdown spelen”. We gaan allemaal spelletjes doen thuis waaronder “het vaccinatie-spel” (een dartbord met een plaatje van een arm erop). LOML en ik hebben de grootste lol samen met het verzinnen van spelletjes.

Ik ben een zachte strijder, herhaal 10x.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store