Twee dingen die ik de afgelopen weken heb geleerd die heel hard klinken maar waar wel een kern van waarheid in zit

Niemand interesseert wat je aan het doen bent.
Ik zei het al in de titel, het klinkt een beetje hard. Want er zijn heust wel mensen die het wel interesseren wat je aan het doen bent. Het interesseert mij bijvoorbeeld heel erg wat mijn kinderen aan het doen zijn. Of wat ze later gaan doen. En tegelijk moet ik ook eerlijk zijn; stel dat ze later heel saai werk gaan doen, waar ik echt helemaal niets mee hebt, dan zal het me natuurlijk een stuk minder interesseren dan iets waar ik wel mee heb. Tuurlijk.

Maar in de regel is het dus echt zo; het interesseert de gemiddelde mens niet waar je mee bezig bent. Echt niet. Ik weet nog dat iemand dat tegen mij zei, heel vroeger, toen ik nog een puberale tiener was en op 1 of ander feestje was. Iedereen danste, maar ik durfde niet. En toen zei diegene “het interesseert niemand of je wel of niet danst.

Sinds die uitspraak dans ik altijd op feestjes. En weet ik ook: je kan maar gewoon doen wat je wilt doen. Ook al is het heel eng wat je wilt doen. Juist dan moet je het gewoon doen. Moet je het juist doen. Want het interesseert mensen echt niet. Ik had trouwens deze eyeopener tijdens het maken van mijn zine. Ik zat te dubben of ik dat nou wel echt moet verkopen, want “willen mensen dat wel?”. En toen dacht ik er weer aan. Ik vind het wel leuk om te maken. Om te laten zien waar ik mee bezig ben. Dus moet ik het juist doen. Ook al interesseert het de gemiddelde mens dus toch niet.

En trouwens, de reden waarom het de gemiddelde mens niet interesseert is mijn tweede ding dat ik heb geleerd afgelopen weken namelijk:

Mensen denken uiteindelijk alleen maar aan zichzelf.
Het is waar. Ik ook. Juist ik, anders zit ik niet de schrijvert uit te hangen hier op Medium. Te schrijven over al die onderwerpen waar ik me zogenaamd zo ontzettend belangrijk mee bezig hou.

Let maar eens op als je met iemand aan het praten bent. Niemand luistert naar elkaar. Iedereen wil uiteindelijk gewoon heel graag zelf aan het woord zijn. En vertellen waar hij of zij mee bezig is. Ja, ik ook.

En dit puntje heeft natuurlijk weer te maken met bovenste puntje. Het interesseert mensen niet wat je aan het doen bent, want ze denken alleen maar aan zichzelf.

Dus kun je beter maar gewoon doen waar je bang voor bent. Of wat je leuk vindt. Of wat je hartje zegt.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store