Vanochtend vroeg.
Het is nog donker buiten als ik nr3. hoor kreunen. Ik stap uit bed, loop slaapdronken over de gang, haal hem snel uit bed voordat zijn broers wakker worden.

Ik leg hem tussen ons in. Mijn arm leg ik om hem heen en langzaam val ik weer in een sluimerslaap. Als ik mijn ogen dicht doe droom ik vaag verder, als ik mijn ogen een beetje open om te zien of nr3. nog tussen ons in ligt ben ik een beetje wakker.

Mijn arm om hem heen, mijn hand stop ik onder LOML zijn rug. Hij is warm. Ik hoor hem zachtjes snurken. Het wordt steeds minder donker in de slaapkamer. Eerst een beetje schemer, dan zie ik het daglicht door gordijnen komen.

LOML draait zich langzaam om. Ik zie nr3. naar hem kijken. Eventjes. Dan houdt hij zijn speenhouder weer vast, kijkt naar het plafond. Ik heb zijn beentjes tussen mijn benen in. Ik voel LOML’s warme hand over mijn benen heen gaan.

Hij doet zijn ogen open. Hij kijkt naar mij. Naar nr3. Hij geeft hem een kusje op zijn wang.

Nr3. kijkt naar zijn vader. Naar mij. Weer naar het plafond. Ik zie hem lachen. Hij knort een beetje als hij lacht. Ik geef hem een kusje op zijn wang. LOML doet hetzelfde. Ik zie nr3. genieten, weer lachen. Hij doet zijn handjes om onze wangen. Om onze gezichten nog dichter bij die van hem te hebben.

Hij ligt tussen ons in. Tussen twee warme ouders.Tussen twee warme liefdes.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store