Tot nu toe de halve zondag

Ik heb gedroomd vannacht. Het was “uit” tussen LOML en mij, dat het uit was was kennelijk erg specifiek in mijn droom, hij had een ander, ik had een ander. We waren beide erg blij voor elkaar. Maar toen ging het dus “uit” tussen LOML en die andere vrouw, maar ik en mijn nieuwe vriend waren nog bij elkaar.

Ik dacht: ik kan het nu niet “uitmaken”, want ik ben verliefd op deze man. Maar steeds verder in de droom bleek dat ik helemaal niet meer verliefd was op hem, maar nog steeds op LOML. En toen vond ik het verschrikkelijk, want dat betekende dat ik het “uit” moest maken met die man en ik wist dat ik hem daar erg verdriet mee zou doen.

Ik sprak LOML (in de klas van nr2. aan zo’n kindertafel, we zaten ook op kinderstoeltjes) en hij zei “je moet met hem praten Des”, en toen zei ik “ik kan het niet, weet je wel hoeveel verdriet het hem gaat doen?”. En toen zei ik er nog bij “en straks maak ik het uit met hem, en dan ga jij weg”.

En toen zei LOML “ik ga niet weg. Nooit”.

Ik werd wakker in onze donkere slaapkamer, ik keek naast me en daar lag LOML en ik voelde een opluchting, gelukkig, het is een droom.

(misschien vanavond wel een deel 2 van deze zondag).

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store