Toch weer een stukje over de liefde

Ongeveeer veertien jaar geleden werd ik gebeld. “Het is Rotterdam film festival, heb je misschien zin om naar de bioscoop te gaan?”

Uiteindelijk gingen we niet naar het Rotterdam film festival maar naar Match Point. Onze eerste officiële date.

Ik heb het nooit helemaal paraat staan in mijn hoofd. De preciese datum, hoeveel jaren we nu met elkaar verkering hebben, hoelang we met elkaar getrouwd zijn. Ik moet toch altijd even nadenken. Wanneer was het ook nog weer? Hoe oud is nr1. nou?(een ezelsbruggetje, het jaar daarvoor zijn we getrouwd).

Toen ik laatste naar Rotterdam ging zag ik in de stad een poster van het Rotterdam film festival. Oja, dacht ik, dat is ook zo, dat klopt, het is immers al januari, en dan begint het altijd. Ik maakte een foto van de poster en appte die door naar LOML. Een hartje kreeg ik terug als antwoord.

Veertien jaar alweer. We waren studenten nog. Na een half jaartje verkering ging het uit voor ongeveer een jaar. Een jaar lang hadden we geen contact, werd er niet gebeld of gesmst. Hij kreeg even een ander, ik kreeg even een ander. Hij werd weer vrijgezel, ik werd weer vrijgezel. En toen, na een jaar, een smsje waarin alleen maar stond “oh Des”.

Donderdagavond hebben we oppas. Ik kreeg een appje van hem. Donderdag om 1900 uur, date? Met erbij een linkje van de docu For Sama. Toch nog naar een film festival dus.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store