stukje even niet vandaag

Ik heb echt genoeg stukjes in de planning staan maar die wil ik nog afmaken. En ik wil eigenlijk vooral vertellen hoe trots ik ben op mijn jongens, hoe fucking ongelofelijk trots ik ben op nr1 en nr2, oh zo ontzettend, want we hebben vandaag 10 minuten gesprekken gehad, oh en wat zo goed, en zo fijn, en zoveel liefde, en ik zit nu op de bank met mijn lief en elke keer zeggen we tegen elkaar dingen als “he, en toen zei de juf dit en dat, nou dat is ook typisch nr2 he!” of “wat goed he, van nr1 dat hij zo gegroeid is”, en dan is het weer stil, we denken weer wat na, weer over die 10 minuten gesprekken van vanmiddag en vervolgens beginnen we weer over dat 10 minuten gesprek, elke zin wat de juf zei, we willen het herhalen, in ons hoofd prenten, want dit is van ons, ons gezin, onze jongens, onze liefde, oh wat zijn we trots. En oh wat zijn ze geliefd, die jongens van ons. Door ons, door de familie, door de juffen, door de wereld. Oh wat hou ik veel van ze.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store