Mijn ouders hebben inmiddels de leeftijd bereikt dat ze kunnen stoppen met werken. Vorige week hadden ze een pensioen adviseur op bezoek. Mijn moeder zou volgend jaar kunnen stoppen.

Denk er goed over na, zei mijn vader tegen haar. Want wat ga je dan allemaal doen? Mijn ouders werken bij hetzelfde bedrijf, al jarenlang, volgens mij al meer dan 30 jaar.

Hij zei het vaak tegen haar. Heel vaak. Zo vaak dat mijn moeder ging twijfelen of het wel verstandig was om te stoppen. Het is zijn onrust mam, zei ik tegen haar. Hij heeft het meer tegen zichzelf.

Maar wat moet ik nu doen, vroeg mijn moeder me van de week. Zal ik stoppen met werken?

Luister, zei ik tegen moeder. Je moet begrijpen dat ik van een hele andere generatie ben met een hele andere mindset. Zoals ik het zie heb je twee keuzes. Je kunt met alle vrijheid die je hebt doen wat JIJ wilt. Dat betekent dat je salsa kunt dansen (doet ze graag), dat je naar de bieb kunt gaan (doet ze ook graag), dat je urenlang boeken kunt lezen of eindelijk eens Netflix kunt ontdekken (ze weet nog niet goed hoe het werkt). Je kan natuurlijk altijd bij mij komen en genieten van je kleinkinderen, je kunt tig cursussen volgen, misschien vrijwilligerswerk doen, en je kunt van de ene op de andere dag beslissen om op vakantie te gaan.

Of je kunt blijven werken.

Ik weet niet hoor mam, zei ik wat sarcastisch, maar de keuze lijkt mij heel makkelijk.

Mijn moeder keek nog wat moeilijk. Wat is er nou, vroeg ik haar, waar zit je nog mee?

Straks verveel ik me, zei ze.

Dan verveel je je lekker, zei ik tegen haar. Weet je hoe heerlijk dat is. Je kunnen vervelen. Gewoon even met de beentjes met de bank mam, zei ik. Dat mag jij nu ook doen. Je kinderen uit huis. We hebben het allemaal goed. Je hebt het goed gedaan als moeder. Jij mag nu.

Doe niet zo moeilijk, mompelde ik erachteraan.

Ze kwam naar me toe en gaf me een kus op mijn voorhoofd.

Later appte ze me. Ik ga stoppen met werken, zei ze.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store