Ik had een tijdje flink last van mijn schouder, het bleek een slijmbeursonsteking te zijn. Ik ging naar de fysio, ik kreeg oefeningen mee, die deed ik netjes leke dag, en de pijn werd een stuk minder.

Vorige week ging ik weer naar de fysio en toen hij vroeg op welke schaal van 1 tot 10 de pijn nu zit. Ongeveer 2 zei ik, en ik was helemaal vergeten dat ik bij de eerste afspraak zei dat het wel als een 11 voelde. Die dag masseerde hij mijn schouder wat los en ik kreeg nieuwe oefeningen mee. Ik heb die nacht voor het eerst zonder pijn geslapen.

(Pijn vind ik weer een groot woord hoor, het voelde gewoon niet lekker).

Ik ben blij dat de sportscholen weer open gaan 1 juli, thuis sporten is toch anders. Al heb ik wel een goede combinatie gevonden: een booty workout met van die banden, de dag erna een core work out, en daarna een yoga lesje, zo wissel ik het wat.

Mijn rechterschouder stond trouwens flink wat naar voren. Bij de laatste keer dat ik bij de fysio kwam zag hij dat mijn schouder weer naar naar achter zat. “Je lichaam voelt nu beter dat de schouder daar hoort, en die lost het dan mooi zelf op”.

Mooi hoe dat werkt. Ik moet weer denken aan mijn favoriete zin ooit gelezen “your body is the ultimate care taker”.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store