Voordat we bij de notaris zouden zitten om te gaan tekenen voor het nieuwe huis, de sleuteloverdracht, hadden we nog afgesproken bij het nieuwe huis, met de oude bewoner van het huis, om met de makelaar nog een klein rondje te doen in het nieuwe huis.

De man was gescheiden. Zijn beide kinderen gingen studeren. Het huis werd te groot voor hem. Het was het huis waar alles begon, waar ze gingen wonen toen ze nog gelukkig getrouwd waren, de kinderen waren er opgegroeid en groot geworden. Herinneren waren er gemaakt, zo kan ik me voorstellen.

Het bleek inderdaad zo te zijn. Toen we er aankwamen was zijn oudste dochter er ook. We sliepen vannacht voor het laatst met z’n allen in de woonkamer, zei ze met een lach. Kamperen. Haar vader zei dat zijn jongste zoon er niet bij kon zijn. Hij werd er te verdrietig van. Hij vertelde dat hij zat te huilen, gisteren, tijdens het kamperen in de woonkamer.

Het verbaasde me, zei de man, ik had het allemaal gewoon rationeel gedaan, maar toen ik hem zag huilen, huilen om het huis dat ze zouden verkopen, het huis waar hij was groot geworden, de buurt met al zijn vrienden, toen dacht ik wel even ‘wat heb ik nou gedaan?”

LOML en ik waren stil. We voelden ons, een beetje gek misschien, toch een beetje schuldig. We luisterden naar hem, hoe hij over meer mooie herinneringen vertelde. We luisteren naar haar, de dochter, hoe ze vertelde hoe ze vroeger sinterklaas vierden bij de open haard.

Ik heb jullie nou een paar keer ontmoet, zei de vader, en het doet me toch goed dat jullie dit huis gaan kopen. De dochter naast hem knikte. Ja, het voelt goed dat hier een nieuw gezin komt, nieuw leven hier op gaat groeien.

LOML en ik keken naar elkaar. We lachten.

Weet u, zei ik tegen de vader, u moet ook maar zo denken, als dit niet een huis zou zijn waar hij het niet ontzettend naar z’n zin had met zulke mooie herinneringen, dan zou hij niet zo verdrietig zijn. U heeft voor een fijne basis gezorgd kennelijk, zeg ik.

Hij is stil. Kijkt me aan. Ja, zegt hij dan, ik heb het toch wel goed gedaan.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store