ik was even weg, ik moest even goed nadenken of ik nou wel of niet verder online wou schrijven, en wat ik dan allemaal online wil gooien, ik stuurde daar een mail over met Suus en met Lianne, en dat helpt, even wat andere inzichten, ook inzichten dat het prima is hoe je het nu doet, dus ik ga door, natuurlijk, want ik kan niet zonder schrijven, en al helemaal niet zonder jullie, jullie liefste lezers die altijd aan mij denken,maar,

het is nu zomervakantie en we moeten van alles regelen voor het nieuwe huis en dan ook nog die cursussen van mij en ik ben ook bezig met een derde boek, dus nou goed, ik weet niet precies wanneer ik weer hier online ben, maar goed, jullie weten mij altijd wel te vinden. Ik weet het. Ik waardeer het.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store