Je moet een schild gebruiken lieverd. Weet je wat ik bedoel? “Nee mama, wat dan?”. Nou, als mensen je uitlachen vind je dat toch niet leuk? Weet je hoe dat werkt…je voelt dat hier. Ik legde mijn hand om zijn hart. Daar voel je het. Pijn. Verdriet. En dat is logisch, want als je uitgelachen wordt is dat ook niet leuk. Maar daar moet je boven staan. En daarmee bedoelt mama dat jij met je hart veel meer waard bent dan dat uitlachen.

Dus als mensen je uitlachen of zeggen dat je liegt of grapjes over jou maken, dan doe je net alsof je een schild om je hart komt. Zo’n schild, als captain america weet je wel? Of dat ene schild die we thuis hebben?

Fantaseer maar dat er een schild om je hart zit. Dat niemand daar kan komen. Niemand kan jou pijn doen met uitlachen, met grapjes, met zeggen dat jij liegt als jij gewoon je verhaal vertelt. Ok?

Die ochtend bij zijn klaslokaal geef ik hem een kus. Ik fluister in zijn oor “denk erom he lieverd. Je schildje. Gebruik het maar als het nodig is”.

Als hij die middag thuiskomt vraag ik hem of hij zijn schild gebruikt heeft.

Ja, knikt hij bijna trots, het werkte. Het was opeens stil, zegt hij.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store