Rotterdam

Mijn beste vriendin R. heeft sexy zijn uitgevonden. Hoe ze loopt, haar heupen bewegen heen en weer, flaneren over de straten met haar ronde billen in Rotterdam.

Als ik naast haar loop voel ik me verbleken tot een muurbloempje. Zij is een roos dat groeit, ik ben een madeliefje dat klein blijft.

Hoe ze haar haren zwaait naar de ene kant van haar schouder. Hoe ze met haar hoofd leunt in haar hand als ze naar mij luistert.

Hoe ze rechtop zit, met haar lange haren over een schouder, haar volle ronde lippen op elkaar, en om haar heen kijkt.

Ik zat een keer naast haar in de auto, we reden door Rotterdam. Ze rijdt vlot, snel, met 1 hand parkeert ze de auto zo tussen 2 andere auto’s. Ze stapt uit en ik zie alle mannen hun hoofd draaien. Als ik de auto uitstap struikel ik over het hengsel van mijn tas.

Ik zie haar lopen. Ze draait zich om, haar lange haren waaien door de wind. Op haar gezicht haar mooie vriendelijke glimlach.

Kom je nog, vraagt ze.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store