PMS in een huis vol mannen

“Oja, dat heb jij elke maand toch mama, wil jij een kruikje?”

“Zal ik een kruikje voor je maken?”.

“Nee, ik wil een kruik voor mama maken!”.

“Neem anders een warm bad, ik let wel op de jongens”.

“Zullen we vroeg op bed gaan vandaag?”

“Laat mama maar even jongens, mama heeft een beetje buikpijn”.

“Waarom huil je mama?”

“Oja, soms doet nr3. wat schattigs, en dan heb ik soms tranen in mijn ogen mama, hoe kan dat? Is dat hetzelfde?”.

“Nee, ik huil nooit”.

“Later, als jullie vriendinnetjes krijgen, dan moeten jullie ook lief voor ze zijn, sowieso een keer in de maand!”.

“Vanaf hoe oud krijgen meisjes dan bloed?”.

“Doet het ook pijn als je bloed hebt mama?”.

“Oja. Ja. Ja, ik geloof dat ik het nu begrijp”.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store