Zo schreef ik het echt op, in mijn notitieboekje, eigenlijk een bullet journal boekje, ook zoiets, ik dacht: leuk, bullet journal, daar heb ik ook wel genoeg tijd voor, maar niets bleek minder waar, enfin, ik schreef op: plan van aanpak tegen de winterdepressie.

Want ja (zie vorig stukje), het was inderdaad de vermoeidheid door korte onderbroken nachten, maar ook het weinig daglicht, de korte dagen, de wisseling van seizoenen waar ik altijd last van heb. Vooral die van de zomer naar de herfst. En van de herfst naar de winter. Nou goed, vanaf september moet je me eigenlijk met rust laten.

Ik las eens in het boek “Light is the new black” dat het ergens voor bedoeld is, die seizoenen. Dat een bloem ook niet volop bloeit, het hele jaar door, maar dat hij voorzichtig groeid, en zich ontwikkelt met zijn blaadjes, en dan in de herfst, gaan die blaadjes er weer af, enz enz. Dat het ook zo is met mensen, dat je niet het hele jaar volop in energie kunt zitten, maar dat het ook belangrijk is om te coconen, om dat te accepteren, om even weer terug naar jezelf te gaan.

Daar wil ik weleens moeite mee hebben. Dat accepteren. Dat stukje terugschakelen. Ik wil door, ik wil gas geven, het hele jaar.

Enfin: mijn plan van aanpak dus. Ik schreef op, en ik dacht zo: ik accepteer maar gewoon dat het zo is, vroeg opstaan. Gebroken nachten. En wat zijn daar de voordelen dan van?

  • nou dat ik bijvoorbeeld dus ochtends rustig kan opstarten, in een stil huis, ok weliswaar met een druk kletsend nr3 naast mij, maar toch.
  • ik zou kunnen mediteren, bijvoorbeeld. Genieten van de vroege ochtend.
  • ik kan natuurlijk ook alles alvast klaarmaken voor de dag. Lunchboxen voor de jongens klaarmaken bijvoorbeeld. Ontbijt klaarzetten. Lunch misschien wel, ik zou zelfs preppen voor het avondeten.
  • ik kan om 8 uur ochtends sporten, dat is iets wat ik altijd wel fijn vind om te doen. Sporten in de ochtend. Want: energie. En: je hebt het maar achter de rug.
  • ik zou zelfs, maak het eens lekker gek, een stukje kunnen schrijven. Hier bijvoorbeeld! Waarom niet?!

Wat ik vooral belangrijk vind, ik schreef het wel 3x in mijn notitieboekje met grote letters en vele uitroeptekens is: ACCEPTEER!! ACCEPTEREN DES! LAAT HET TOE!

Bij deze dus.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store