over sprongetjes en prikkels en spanningen

Vorige week maandag lag er een dik pak sneeuw, maar dinsdag, ja toen kon het weer helemaal van start gaan hoor. De scholen gingen weer open.

Die ochtend merkte ik het al meteen aan het gedrag van nr2. Opeens niet meer willen ontbijten. Langzaam bij het aankleden. Het schreeuwen, het in verzet gaan, het huilen.

Die woensdag ook. Wat gezeik was het weer thuis met hem. Ik zeg iets, hij zegt gewoon nee, om vervolgens te huilen als ik gewoon niet naar hem luister. Hij gooit met dingen, ik tel tot 100 in de keuken.

Was het leuk op school, vroeg ik hem, en hij knikte wat afwezig. Met wie heb je gespeeld, vroeg ik toen, en hij zei met niemand “maar dat vond ik niet erg hoor”.

Later nam ik even de oudste apart om hem te vragen of hij wat op zijn broertje had gelet in de pauze. Ja mama, zegt hij, ik zag hem inderdaad de hele pauze alleen lopen.

Mijn hart breekt. En dan snap ik opeens weer waar het aan ligt.

Het naar school gaan natuurlijk. Weer wennen aan de kinderen, weer wennen aan de juf. Weer wennen aan die “lange dagen” (zoals hij het zelf noemt). Weer de hele dag op een stoel zitten, weer zich bewust zijn van alles, en vooral: het niet zichzelf durven zijn.

Want thuisscholing, ja, hier kon hij natuurlijk even niet zitten op de stoel. Of zeggen dat hij geen zin had in het dictee. Hij kon zich uiten, zoals hij dat wou, zonder verlegen te zijn.

We moeten maar weer wat geduld hebben met nr2, zei ik die avond tegen LOML. En ik zeg dat ik me ook wel wat zorgen maak, want hij speelt al wat dagen alleen, niet eens met z’n beste vriendjes.

Het komt wel goed, zegt LOML, hij moet even wennen.

Als ik hem vrijdag van school haal komt hij aanlopen met een vriendje.

“Mama, mag hij bij ons spelen vandaag?”.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store