Ik heb weer een nieuw ideetje. Een nieuw projectje. Ik heb er zin in. Om iets te maken, om iets te ontwerpen, om bezig te zijn met iets helemaal van mezelf. Zelf dingen bedenken, zelf dingen doen.

De reacties op mijn zine en de hoeveelheid mensen die bereid waren om er voor te betalen (en er oprecht zin in hadden om het te lezen) hebben mij een ontzettende boost zelfvertrouwen gegeven.

Als ik dit kan, dan kan ik dat ook, heb ik heel vaak gedacht. En zie je nou wel Des, je kan het heust wel. Je kan het heel goed. Onderschat jezelf nou niet zo (maar wees ook niet te arrogant denk ik er dan ook weer achter).

Wat ook heel erg helpt bij dit proces: ik hoef het niet te doen. Het is geen verplichting. Ik moet dit van niemand anders, behalve dan van mij. En dat het een proces is, een groeiproces, iets om te leren, om van te leren. Dat scheelt. Dat er niemand is aan wie ik verantwoording af hoef te leggen.

Waar ik ook achter ben gekomen: ik heb zelf de controle over tijd. Voorbeeld: ik riep altijd heel hard dat ik geen tijd had om boeken te lezen, maar de waarheid is dat ik er geen tijd voor wil maken. Vanaf het moment dat ik er wel tijd voor vrij wou maken, blijk ik in 1 maand zo 4 boeken te kunnen lezen. Zie je nou wel Des, dacht ik. Ik kan doelloos door mijn telefoon scrollen, maar ik kan ook een boek lezen. Ik kan vroeg op bed, want bang om slaap te missen, of ik kan een boek lezen (want ik ben toch nog niet moe).

Dus, als ik tijd vrij kan maken om een boek te lezen, kan ik misschien toch ook wel aan dat boek beginnen. Dat boek te schrijven. En zelf uit te geven. Dat mag je nu ook wel doen Des, en dat kan je dus ook heust wel.

Wat wel belangrijk is, zo heb ik gemerkt, is een planning te maken. Het is oktober, maar december is met al zijn feestdagen natuurlijk nauwelijks een maand te noemen. Dat betekent dat ik dit jaar eigenlijk alleen de maand november als volle schrijfmaand kan bombarderen. En dat ik ook daarin realistisch moet zijn: mijn man gaat nog vaak weg bijvoorbeeld. Ik ken mezelf hierin: mijn doelen zet ik net te hoog in waardoor ik het niet haal en ik mezelf weer een mislukkeling vind.
Laat ik dat dit keer nou gewoon even voor zijn.

Dus, een planning is gemaakt. Dat is dan stap 1.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store