Je hebt van die kinderen die gek zijn op grapjes over poep, scheet en billen. Alle vieze poep grapjes komen aan de orde, en zij liggen in een deuk.
Als trotse moeder moet ik zeggen dat ik zo’n zoon heb, namelijk nr2.

Nr2, wat ben je aan het doen? Een scheetje laten. Nr2, hoeveel is 1+2? Een poepie cijfer. Nr2, kom we gaan nu eten. Ok poepie kontje mama.

Sinds kort hebben we een “kletspot”, naar idee van mijn nicht O. Nr2. kwam er zelf mee vorige week “mama, ik wil graag zo’n pot met briefjes erin, net als tante O.”.

Dus maakte hij kleine tekeningen, LOML knipte het uit en schreef op elk briefje een vraag. Daar zitten natuurlijk vragen bij die alleen nr2. kan bedenken.

“Lust jij scheet?”
“Lust jij poep?”
“Lust jij papa’s bril?”.

Vorige week wou hij die kletspot perse mee naar school. Ik moest die middag meehelpen op school en ik liep even langs zijn klas. Door de ramen zag ik de kinderen allemaal rond de juf stonden. Ze haalde de briefjes uit de pot en zo af en toe las ze deze voor.
Later hoorde ik van haar dat het een groot succes waren en dat alle kinderen de vragen heel grappig vonden, met name die over “papa’s bril”.

Ik schrijf niet zoveel over nr2. En als ik over hem schrijf is het wel de eindeloze strijd die ik met hem over over het niet willen eten, het niet willen slapen, of het niet willen luisteren. Het ging heel goed in de zomervakantie, we hadden een hele leuke tijd samen, maar die eerste week school ging het weer mis. Elke dag was had ik wel ruzie met hem en het begon ook nog eens, heel gezellig, al in de ochtend.

Ik probeer altijd te bedenken waar dat nou vandaan komt. Het viel mij ook op dat hij bijna elke week wel een ongelukje heeft ‘s nachts, en ik kon niets anders constateren dat hij gewoon heel erg moe is. Moe van school. Dus besloot ik na school wat rust momentjes in te plannen, wat ik weleens moeilijk vind voor nr2. aangezien hij altijd vol energie heeft. Nr1. wil nog weleens een boekje lezen of op de nintend ds, maar nr2 is altijd druk.

Toch stuurde ik hem wat meer naar zijn kamer om daar wat te spelen, en gelukkig accepteerde hij dit ook. We deden beide erg ons best. Ik telde nog eens tot 20 als hij weer eens keihard “nee!!” riep op een doodnormale vraag, en hij luisterde echt een stuk beter. Mijn man was een paar dagen weg, en dan slapen nr1. en nr2. altijd bij mij in bed en ook dat deed hem goed, dat extra huidcontact, dat nog meer knuffelen.

Vorige week na judo zei ik tegen nr1. hoe trots ik op hem was. Hij deed het echt heel goed de laatste keren, hij is niet meer zo bang en gaat sneller in de aanval bij het stoeien. Echt zo goed doe je het, zei ik hem nogmaals, toen opeens nr2 naast mij stond. Ik deed het ook heel goed mama!, zegt hij boos met dito blik.

Oeps.

Het is waar, ik wil in alle hectiek van het opvoeden nr2. weleens vergeten. Nr1. is wat angstig en onzeker en die wil ik graag meer zelfvertrouwen geven. Nr3, nouja, hij is de jongste en ziet er nog zo schattig baby uit dus alles wat hij doet is goed.

En nr2. Nr2. is net zo leuk, grappig, en lief als mijn andere twee kinderen. Hij is alleen ook vol zelfvertrouwen, geen angst en heeft lak aan de hele wereld. Die heeft dus niet zoveel nodig, denk ik al snel, hij redt het wel.
En toen was daar toch even zijn vraag voor bevestiging, die arme ziel.

Een paar weken terug waren we bij de Zeeman en daar zag hij bij de kassa rietjes met chocoladebolletjes erin. Je kunt ze in een glas melk zetten en er dan uitdrinken en dan heb je dus soort van chocolademelk. Super natuurlijk van Zeeman dat die rietjes uiteraard bij de kassa op kindhoogte te koop zijn (…) en al snel stond nr2. voor mij. Met het pakje rietjes in zijn hand, grote ogen, een pruillipje.
Mama, mag ik dit. Nee, zei ik.
Alsjeblieft? Een keertje maar. Hij keek me super zielig aan.
Ik was verkocht. Natuurlijk.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store