ik zal jullie iets over Marokkanen vertellen, en ik mag dat want ik ben al 15 jaar samen met een marokkaan, dus enige ervaring met deze mensen heb ik ook wel, kun je gerust stellen.

Marokkanen hebben namelijk iets met het boze oog. Rampspoed, geroddel, ongelukken, ego’s van andere mensen, jaloezie, kortom: mensen met een slechte energie moet je ver weg van je houden.

Nou, met die laatste zin heb ik je waarschijnlijk wel, want het internet staat vol van die quotes. Marokkanen zeggen bijv ook pas laat als ze zwanger zijn en zeggen al helemaal niet wat het geslacht wat de baby is (uitzonderingen pas daar bij gelaten hoor!) want oh, stel je voor dat er mensen zijn die daar iets over zouden zeggen, dat zou niet goed zijn voor de baby, enz enz.

Ik mag dan wel zo over Marokkanen praten, maar ik mag ook zo over mijn eigen volk praten want man, als er iets is waar indonesiers last van hebben is het: bijgeloof.

Spoken. Geesten. Demonen, ja daar gelooft de gemiddelde indonesier wel in, mij vader is (zoals altijd) wel de enige uitzondering, maar mijn moeder gelooft er wel heilig in (pas altijd op, Des!).

Waar Marokkanen ook heel voorzichtig mee zijn, zo heb ik dus geleerd, is het feit dat je niet iedereen in je huis moet toelaten. Mijn bestie vriendin R. trouwens, van surinaamse afkomst, is daar ook heel sterk in. Zijn je intenties goed, dan mag je binnenkomen, zo zegt ze, en anders blijf je buiten.

Ik daarentegen, had daar tot voor kort helemaal niets mee. Sterker nog, van mijn ouders heb ik geleerd om juist je huis voor iedereen open te houden, iedereen is welkom, wees altijd gastvrij.

Tot voor kort, tenminste. Want na deze vriendschap kreeg ik wat nieuwe eye openers. Ik ben me er nu juist helemaal van bewust hoe fijn een huis kan zijn. Hoe veilig een huis is, en dat is ons huis nu. Nee, ik ben niet heel erg van de bijgeloof, maar ik geloof nu wel in dat er simpelweg mensen zijn die bewust of onbewust niet de juiste energieën hebben. En deze mensen, nee, die wil ik niet in mijn veilige mooie huis.

Van het weekend had ik het erover met LOML. Wat wel goed van jou is, zei hij toen, is dat kinderen hier altijd welkom zijn. Dat je playdates organiseert, dat de jongens altijd hun vriendjes mee mogen nemen. Dat zullen ze onthouden Des, zei hij. Niet alleen onze kinderen, maar ook de vriendjes.

Dat vond ik dan wel leuk om te horen.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store