Over de losse stukjes in IBE(O)N

Beyond dankbaar ben ik en echt zo boven mijn verwachtingen. Ik heb 50 boeken laten drukken bij de eerste druk, die zijn allemaal uitverkocht, en 25 boeken bij de tweede druk, daar heb ik nog een paar van over.

Met dank trouwens aan al die lieve lezers die mij al zo lang volgen, niet alleen hebben ze een boek gekocht maar ook gedeeld en flink gepromoot op social media. Zo lief. Zo dankbaar. Het is echt nooit mijn bedoeling geweest dat ik hier op zou verdienen, maar ik heb nu toch wat winst kunnen pakken, dus dank!

Tijdens het schrijven van het boek heb ik zo vaak gedacht “dit moet er niet in, Des”. Of “nee, moet je er nu echt uithalen”.

Toch heb ik al die zinnetjes, al die woorden, die stukjes, er wel in gehouden. Omdat ik die kwetsbaarheid nodig heb. Omdat ik van mezelf wel wil leren. Omdat ik, zoals ik ook in het voorwoord zei, ook de minder mooie momenten van het moederschap wil onthouden. Om daar weer van te groeien, maar ook om antwoord te kunnen geven als de jongens op een dag vragen “maar mama, waarom deed je dat?”.

Toch, omdat ik het proces ook gewoon wil uitleggen, aan mezelf, maar ook aan jullie:

  • het hoofdstuk waarin nr1. gepest wordt, ik twijfelde heel lang over dit stukje. Omdat het over hem ging, natuurlijk. En omdat het over iemand anders zijn zoontje ging, dat ook. Maar ook omdat ik er zelf zoveel moeite mee had. Dit speelde vorig jaar en ik voelde me, als moeder, zo alleen tijdens dit gedoe. Niet omdat er niemand voor me was, maar omdat ik de pijn gewoon zo moeilijk onder woorden kon brengen. Ik kon het gewoon niet uitleggen, het was te verdrietig. En ook helemaal nieuw voor mij, want ik kende dit gevoel niet. Ook het proces erna, hoe de school ermee om ging en de juffen, het heeft, voor mij en natuurlijk ook voor hem, zo’n nasleep gehad. Maar het moest er toch in. Omdat ook situaties als dit het moederschap maakt.
  • de hoofdstukken “judo” en “shitmoeder” vond ik moeilijk omdat ik mezelf hier heel lelijk neerzet. Als de ontzettende slechte moeder met hele hoge verwachtingen die ik ben. Het idee dat iedereen dat kon lezen, dat vond ik moeilijk. Maar tegelijkertijd ook weer een reden om het er wel in te zetten, om eerlijk te blijven
  • de hoofdstukken “team” en “verwachtingen”, omdat ik het gevoel had dat ik hier mijn relatie met LOML lelijk neerzet. In mijn ogen komt het ongelijkwaardig over. Hij aan het werk, geld verdienen, carriere maken, en ik thuis met de kinderen. Ja, daar heb ik zelf voor gekozen, maar toch heb ik soms het gevoel dat alleen ik aan het inleveren ben. Ik heb deze hoofdstukken er toch in gehouden omdat een relatie, een huwelijk, soms zo loopt. En dat het ook niet alleen maar perfect is natuurlijk, de liefde. En ik zelf ook nog steeds niet weet hoe het allemaal moet.
  • social influencer: ik schrijf altijd eerlijk. Soms schrijf ik over een situatie van iemand anders, maar alles is waargebeurd. Soms dik ik ook wat aan. Om iets duidelijk te maken. Dat heb ik bij dit hoofdstuk gedaan. Ik vond het moeilijk om dit stukje erin te houden omdat ik natuurlijk best wel lelijk over haar schrijf. Expres. Met het stukje wil ik duidelijk maken dat het online allemaal mooi eruit ziet, maar dat de achterkant bij iedereen hetzelfde is.
  • homecoming: verschrikkelijk, dit stukje. Om het mee te maken, om het te ervaren, te voelen, en om het te schrijven. Maar ik heb het er toch in gezet omdat ik, ondanks al die pijnlijkheid, echt vind dat mensen mij moeten kunnen aanspreken op mij als moeder. Ik vind dat ik dat aan moet kunnen, bereid moet zijn om ernaar te luisteren en er wel of niet iets mee te doen. En ook eerlijk te blijven hierin: wat mijn vader zei vond ik ontzettend shit om te horen, maar ik weet dat hij gelijk had. En dat ik daar dus iets mee doen. Om een betere moeder te zijn. Niet alleen voor mezelf, maar ook, juist, voor de kinderen.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store