Ook dit is liefde denk ik dan maar

Hij:

Dat hij altijd en overal iets op moet zeggen. Onder het mom “ik mag het toch wel zeggen?”.

Dat hij een controlfreak is. En een perfectionist. En ik daarom soms het gevoel heb dat ik niet goed genoeg ben.

Dat hij, ja ondanks dat hij zo’n controlfreak is, nooit iets plant, nooit wat vooruit kijkt.

Dat hij altijd mijn chocola opeet.

Dat hij laatst de voorraadkast opnieuw heeft ingedeeld, voor de helft dan, en toen moest hij naar werk, en vervolgens kon ik niets terugvinden en moest ik het weer opnieuw indelen.

Dat hij mij spelen op de ukelele “gepingel” noemt.

Dat hij nooit antwoord kan geven als ik hem vraag wat hij wilt eten vanavond. “Ik zie wel”, of “iets lekkers”. Maar vervolgens heel duidelijk kan zeggen waar hij allemaal geen zin in heeft.

Door zijn niet kunnen plannen mij op het laatste moment pas vertelt wat zijn plan is.

Ik:

Dat ik nooit korstjes of het laatste stukje van iets eet.

Dat ik dingen nooit helemaal goed afsluit, altijd maar half “want je bent soms zo warrig, Des”.

Als ik hem onderbreek en zijn zinnen wil afmaken.

Dat ik soms zo slordig kan zijn.

Dat ik alles wat hij zegt persoonlijk neem.

Dat ik verwacht dat hij in mijn hoofd kan kijken.

Dat ik niet zo flexibel ben als hij en ik altijd alles van te voren wil weten.

Dat ik niet alles zo precies doe als hij.

Dat ik stukjes over hem schrijf die niet helemaal waar zijn.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store