Ontnuchterend deel 3

Ze zit voor me,mijn buurvrouw van onze oude wijk. Ik heb met haar in groep 8 gezeten. Toen ze net kwam wonen in onze oude straat keken we elkaan aan, jarenlang niet gezien natuurlijk, en zeiden we tegelijk “he maar jij bent!”

ik was weer even in ons oude huis. De laatste dingen schoonmaken. ik kwam een andere buurvrouw tegen en toen de buurman, we spraken, en toen kwam zij ook even naar buiten.

Het bleek dat ze nog steeds aan het thuiswerken was, kom je even langs voor een bakje, vroeg ze, dus een paar minuten later zat ik aan haar eettafel.

We hadden het over ons nieuwe huis, over wat er nog moet gebeuren, hoe ik me voelde, over de nieuwe wijk, de nieuwe school, en natuurlijk ging het vanaf daar ook over de wijk (waar zij nu nog woont) met zijn problemen, over de school, over de leerlingen.

Ze heeft een zoontje van 2, kleine N, en ze zei al vanaf het begin dat ze hem naar die school brengen, de school waar onze kinderen ook op zaten. Ook uit idealisme. Ook omdat ze wou dat haar zoontje andere culturen leerde kennen. Ook omdat ze het belangrijk vond dat haar zoontje naar een school ging die de afspiegeling is van de maatschappij. Maar nu, omdat wij weg zijn gegaan, twijfelt zij ook.

“Ik ken N.”, zei ze. “Het is een gevoelig jochie. Stil. Ik weet niet of hij is opgewassen tegen de groepsdruk. Tegen meer “hardere” kinderen”.

“Ik zeg niet dat je niet naar die school moet gaan”, zei ik haar. “Maar wees kritisch, altijd”.

Nu, van dichtbij, zag ik hoe een ouder, een moeder die de kwetsbare school als deze juist nodig zou hebben, toch twijfelde. Dat ook zij van plan was om weg te fietsen. Naar die andere school. De betere school. Ik wou haar overhalen om toch naar die school te gaan maar tegelijkertijd moest ik eerlijk tegen haar zijn.

Ik zag de twijfel op haar gezicht staan.
Ik weet het nog niet, zei ze.

Ik ook niet.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store