De maand december is voorbij. Logisch, het is januari, dat hadden jullie vast ook wel gemerkt.

December was druk. Of nouja, genoeg dingen te doen. Allemaal dingen op school (sinterklaas en kerst), allemaal dingen thuis (sinterklaas, verjaardag en kerst), we gingen een paar dagen weg, ik had een deadline op mijn boek (dat deed ik zelf, maar toch, het was ergens goed voor) en, en, en, en,

toen werd het januari. Klaar was het met de drukte. Deze maand staat er niets, maar dan ook niets op de planning. Nou goed, dat weekend in Rotterdam. LOML wordt deze week jarig. Nog een deadline met mijn boek (maar die is al bijna klaar).

Van de week zat ik op bed, in kleermakerszit, te luisteren naar de harde wind van buiten. Ik voelde een onrust in mij. Een klein kriebeltje. Ik moest nu toch eigenlijk iets doen? Iets nuttigs? Sporten? Boodschappen? Iets met mijn boek? Lezen dan? Het huis schoonmaken?

De onrust borrelde op. Ik had geen zin in sporten, ik zou later in de week gaan. Boodschappen waren al gedaan. Mijn boek, ach, boek schmoek. Ik had nog een boek van de bibliotheek, maar die viel tegen, daar had ik ook geen zin in.

Ik wou me nuttig voelen. Ik wou iets nuttigs doen. En ik kon niets. Want: ik had immers de 3 maanden no buy challenge. In Rotterdam had ik helemaal niets geshopt, heel knap van mezelf. Maar ik merkte nu wel die…nouja..kriebels. Of zijn het afkickverschijnselen? Mijn zusje had het wachtwoord van mijn instagram veranderd. Er was niets op Netflix dat ik volgde.

De onrust bleef. Borrelde en groeide. Steeds maar naar boven. Richting mijn hoofd, in de vorm van gedachten. Wat ben je nu aan het doen Des. Je zit alleen maar hier. Je bent alleen maar wat aan het zitten. Ga nou iets doen Des. Doe iets. Doe dan! Kom op! Ga van je bed af!

Vreemd hoe zoiets werkt bij mensen, en dan vooral dus bij mezelf: of ik heb het weer te druk, maar als het rustig is zit ik ook zo te miepen.

Dus ik bleef maar zitten. Mijn ogen dicht. Ik luisterde naar de wind. Ik deed tenminste iets. Iemand moet het doen.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store