omg ik wil alles van dit stukje copy paste-en en zeggen: JA LI, JE HEBT GELIJK, JA IK HERKEN DIT ZO, JA JA!

Dus.

Tegelijk vind ik dit stukje “En als ik zeg dat ik geen tijd heb, dan heb ik het niet druk; dan zit ik gewoon aan de max van hoeveel tijd ik aan andere mensen of andere dingen wil besteden”, het belangrijkste eigenlijk wel wat je zegt. voor mij dan. maar die andere dingen dus ook.

(vooral dat druk maken om andere mensen, ik kan er serieus slapeloze nachten van hebben, WAAROM en tegeljik: wtf denk ik wel niet dat ik ben dat ik het allemaal zoveel beter weet??)
(ik weet het vaak ook beter).

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store