Oja, ik ging “duiken”

Het begon om 1200 uur, om 12.15 uur zat ik weer in de auto.

Maar toch, ik heb het gedaan. En het was leuk! Eerst gingen we nog een soort van warming up doen, dus nouja, stond ik daar in bikini en oranje(??ja echt)kerstmuts push ups te doen, en squats en lunges, en toen was het 12 uur en toen rennen!!

Dus ik ging rennen naar het meer, helemaal in het water gegaan, hoppa kopje onder. En ik vond het echt heerlijk. Nee, echt. Het was ook niet zo koud, maar ik heb het ook niet snel koud (mijn zusje slaapt bij de herfst al met 2 dekens en heeft ALTIJD sokken aan in huis??). Daarna rende ik snel terug naar mijn badjas (een beetje te snel, ben onderweg door mijn enkel gegaan). Snel naar man en kinderen en zo hop hop, afdrogen, omkleden en in de auto naar mijn ouders.

Echt heerlijk vond ik het. Ik las eens een artikel in de Flow dat er steeds meer mensen zwemmen in de natuur, en ik snap het zo goed. Ik wil dit vaker doen, sowieso weer bij de nieuwsjaarduik, maar ook gewoon, doordeweeks, waarom niet. Even snel in dat frisse water.

Ik voelde me goed joh, daarna, het (ik weet niet wat) stroomt gewoon door je lichaam, en ben de rest van de dag allert geweest.

Tip dus. Aanrader!!

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store