Laatst sprak ik een moeder die stellig zei nooit een snoepje te geven aan haar zoontje. Een koekje, volkoren en biologisch uiteraard, dat wel, maar een snoepje “dat nooit!”.

Het lijkt alsof ik haar hier belachelijk maak, maar zo bedoel ik het niet. Ik lees het vaak online of hoor het wel om me heen.
Dat zou ik nooit doen.
Dat zou mijn kind nooit mogen.
Ik zou echt nooit zo’n moeder worden.

Toen ik net moeder was zei ik ook heel veel dingen. Nooit een snoepje. Nooit een beeldscherm. Nooit schreeuwen tegen de kinderen (HA!), nooit laten uithuilen, nooit een (slaap)coach inhuren, nooit ruzie maken waar de kinderen bij zijn, nooit, nooit.

Nee, ik zou nooit zo’n moeder worden.

Totdat life happens.

Ik ben inmiddels 3 kinderen rijker, en ik leer elke dag opnieuw. Elke dag is anders. Ik ben een andere moeder dan bij mijn eerste zoon. Mijn eerste kind is anders dan mijn tweede. Om maar niet te spreken van de derde.

Soms ben ik moe en geef ik wat meer toe. Soms vind ik bepaalde regels belangrijk, en dan leg ik het ook aan ze uit.

Mensen groeten als je ergens binnenkomt. Geen andere kinderen pesten. Eet elke dag fruit en groente. Accepteer de consequenties van je eigen gedrag.

(laatst wou nr2. geen schoolwerk maken, en dat vind ik helemaal prima, maar toen legde ik hem ook uit wat er gebeurde als hij ervoor koos om het ‘s avonds te maken (dan kan je niet jeugdjournaal kijken), of de volgende dag (dan heb je dubbel zoveel werk). Nogmaals, zei ik hem, als je dat wil is het ook goed, maar dan kies je er zelf voor).

Die middag, nadat ik die moeder had gesproken, was weer saai, vervelend, het was koud buiten, ik had nergens zin in. Dus gaf ik de jongens brood met chocopasta, want ze zeurden zo. Ze mochten 2,5 uur achter de playstation en daarna keken we met z’n allen film.

Als ik iets heb geleerd van dat hele opvoeden is dat je nooit nooit moet zeggen.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store