“Soms voel ik me verdrietig, maar ik weet niet waarom”, zei nr1. eens.

We liepen naar de supermarkt, ik met de oudste zoon. Hij liep naast me. Kom eens naast me lopen, zei ik. Hoe gaat het nou, vroeg ik, hoe voel je je.

Gewoon, goed, mompelde hij. En toen vroeg ik , weet je het verschil tussen verdriet voelen of boosheid?

Ja, alle twee is niet leuk, zei hij. En toen “soms voel ik me verdrietig, maar ik weet niet zo goed waarom”.

Dat heb ik ook weleens, zei ik toen. Hij kijkt me aan. Hij moet zijn nek een beetje omdraaien, omdat hij iets voor me loopt. Ja, weet je abang, zei ik, mama heeft dat gevoel weleens als alles snel voorbij gaat. Bijvoorbeeld jullie, jullie groeien zo snel. Jullie worden zo snel groot. En daar word ik dan verdrietig van.

Hij moest lachen. Maar ik wil ook groot worden mama, zegt hij.

Ja, dat weet ik, zei ik.

Alles gaat zo snel voorbij, zeg ik hem weer. Ik weet wat je bedoeld mama, zegt hij dan. Bijvoorbeeld met sinterklaas. Dat is altijd heel leuk. Maar het is ook heel snel voorbij. Ik vind dat dan jammer, zegt hij.

En, er is een aflevering van teen titans go. Hij vertelt uitgebreid over de aflevering van zijn lievelingsserie, dat ze het jammer vinden dat kerst zo snel voorbij gaat, en dat ze dan spontaan een tweede kerstdag verzinnen, iets wat niet bestaat in amerika.

Ik zoek de aflevering thuis wel op, zegt hij dan. Als we weer naar huis lopen, is hij het nog niet vergeten. Hij zoekt het op, spoelt vooruit, leest hardop de titels van de afleveringen, eindelijk heeft hij het gevonden. Deze, zegt hij.

We kijken het. “Ik wil niet dat kerst voorbij gaat”, zegt Raven, een personage uit Teen Titans Go.

Zie je mama, zegt hij. Zij voelt het ook. Zoals jij. En zoals ik.

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store