In 2020 kocht ik meer dan lief voor me was. Er was natuurlijk corona, we bleven thuis, de bieb was dicht, ik steunde de lokale ondernemer heel vaak, en we verhuisden en we kochten heel veel nieuwe meubels, en de laatste maanden van 2020 heb ik, voor mijn doen, echt veel gekocht: jurken (wel vintage, allemaal via marktplaats), megadure serums voor mijn gezicht, andere verzorgingsproducten, enz.

In 2019 heb ik eens een 3 months no buy gedaan, en dat beviel zo goed, dat het zelfs een 4 months no buy werd, volgens mij zelfs een 5 months no buy, in ieder geval, na zo’n lange tijd niets kopen voor mezelf voelde het kopen van alleen al iets kleins meteen als iets vies, iets smerigs.

Want kopen is, vind ik dan, best een ego dingetje.

Ik voel me niet goed, dus ik ga iets kopen.
Ik wil er goed uit zien, dus ik ga iets kopen.
Ik heb niet genoeg spullen, dus ik ga iets kopen.
Ik verveel me, hmm, wat zal ik eens gaan doen, oh ik ga maar eens iets kopen.

Ik vind ook dat ik niet te streng voor mezelf moet zijn, eerlijk is eerlijk, ik ken vrouwen met tig meer kleren dan ik , of die elke week iets kopen, maar dat moet geen excuus zijn. Ik merk dat ik me er niet goed bij voel om continue maar iets te kopen om het kopen.

Vooral omdat ik er ook juist door die putain corona zoals Susannah zegt (over haar later meer), er achter ben komen dat ik helemaal niet veel nodig heb om gelukkig te zijn.

Dus toen die zelfde Susannah, mijn spirit animal wat betreft projecten in haar leven, dit stukje schreef over haar besluit om in heel 2021 niets te kopen, dacht ik: ik wil dat ook eens proberen.

Proberen ja. Ik ga hier niet zeggen dat ik het echt ga doen, want het is half januari, en ik heb er nu al moeite mee.

Gisteravond werd namelijk bekend gemaakt dat de lockdown weer verlengd wordt, en ik ben nu zo helemaal fucking klaar met die putain corona, dat ik, om lief voor mezelf te zijn, dit jurkje wil kopen, deze serum, en vooruit: deze lamp

Terwijl, heb ik het allemaal echt nodig?

(ja)

Natuurlijk nee.

Maand per maand bekijken maar. Hoeveel dagen nog voordat het februari is?

Zine 1 “Liefde” (2019). Boek 1. “Ik ben er (ook) nog” (maart 2020). Ben trouwens ook nog eens moeder.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store