ik bekijk mijn foto’s in mijn telefoon en zie deze foto.

Image for post
Image for post

Ik moet denken aan ons weekendje weg, naar het strand, en hoe fijn het toen was.

Ik moet denken aan de blogs die ik soms lees. Bloggers die geen kinderen hebben, die al die weekendjes weg kunnen maken. City trips naar het buitenland, een weekendje naar een waddeneiland. En soms mis ik dat.

Ik wil bijna zeggen “ik mis die goede oude tijd”, maar de waarheid is dat mijn lief en ik voordat we kinderen hadden niet veel van “dat soort dingen deden”.Ja, heust, we hebben mooie vakanties gehad. Mooie herinneringen gemaakt. Maar veel op stap geweest? Uitgeslapen tot we er gek van werden? Elk weekend een hotelletje geboekt in een andere stad?
Nee dus.

Juist nu, nu we kinderen hebben, zijn dat de momenten die ik mis. De dingen die ik nu juist graag wil doen, maar die niet zo makkelijk kunnen, want he: kinderen. En ja, ik weet het. Die keuze maak je zelf. En natuurlijk zouden ook wij dat kunnen: de oma’s vragen om een week op te passen om vervolgens zelf weg te kunnen. Het komt veel vaker voor, ik zie het om me heen. Oprecht knap vind ik dat, want ik kan het niet. Max 3 nachten zonder mijn kids, en dan mis ik het geschreeuw, het geroep, het “mama, mag ik..”, gevraag.

En toch, dit jaar, je weet het niet. Mijn vriendinnen en ik hebben een potje gemaakt waarin we ieder elke maand 50 euro sparen. In de lente gaan we kijken waar we heen kunnen. En die paar dagen weg naar Bergen aan Zee vonden LOML en ik zo fijn. Misschien toch wel dit jaar, een lang weekend ergens heen, naar het strand, een toprestaurant ergens in een hippe stad.

Het zou zomaar allemaal kunnen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store